Obchodné podmienky

pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu www.svetielko.eu

 
Článok 1
Všeobecné ustanovenie
Nákup tovaru prostredníctovm e-shopu www.svetielko.eu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.
Článok 2
Postup pri objednávaní
Zákazník si môže cez e-shop www.svetielko.eu objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo "DO KOŠÍKA".

Po stlačení tlačidla "DO KOŠÍKA" sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Vytvorenie objednávky je podmienené vyplnením osobných údajov, ktoré od neho systém vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre účel vytvorenia objednávky a spoločnosť SVETIELKO ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely.

Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme o čom bude užívateľ (po tomto kroku objednávateľ) informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú.

Článok 3
Platobné podmienky
Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. V prípade, objednávky s úhradou vopred, má široké možnosti úhrady. Najrýchlejšou formou úhrady je manuálna úhrada potrebnej sumy bankovým prevodom, alebo priamym vkladom v Banke. Ak bola zvolená forma úhrady dobierkou, objednávku bude potrebné zaplatiť doručovateľovi pri preberaní tovaru.

Článok 4
Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru
Spoločnosť SVETIELKO sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 14 pracovných dní od uhradenia objednávky. Ak spoločnosť SVETIELKO nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch (o čom bude zákazníka informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 4 týždňov od uhradenia zálohovej faktúry. Orientačný čas doručenia je uvedený pri každom tovare...